Ako:

 • stráviť pekné leto
 • dokončiť ten projekt, na ktorý nikdy nebol čas
 • získať skvelé tričko
 • zarobiť peniaze

Google Summer of Code!

http://www.google-melange.com

Ciele programu:

 • Inšpirovať mladých programátorov participovať v OSS
 • Dať študentom skúsenosť s reálnym vývojom projektov
 • Vyvinúť viac open source kódu pre benefit nás všetkých
 • Dopomôcť open source projektom získať nových prispievateľov

Ako to funguje?

 • Študenti pracujú na projektoch
 • Mentori vedú študentov a vyhodnocujú ich progres
 • Študenti prejdú cez vyhodnotenia
 • Google zaplatí štipendium $6000 ($5500 pre študenta, $500 pre mentora)


Podmienky

 • Vek cez 18
 • Participant musí byť študent
 • Schopný pracovať

Časový harmonogram

 • Open source projekty predložia svoje návrhy a prihlášky
 • Google vyberie participujúce organizácie
 • Študenti si zvolia organizáciu a projekt, podajú prihlášky
 • Organizácie vyberú z prihlásených študentov
 • Google alokuje sloty pre každú organizáciu
 • Organizácie definitívne vyberú študentov
 • Študenti sú oboznámení s výberom
 • Študenti začnú programovať
 • Mentori a študenti vyplnia mid-term hodnotenie
 • Mentori vyplnia záverečné hodnotenie
 • Študentí pošlú svoj kód Google-u

Participujúce organizácie

 • Apache Software Fundation
 • Blender
 • CERN
 • Debian, Fedora, Gentoo, SUSE, atď.
 • GNOME, KDE
 • LibreOffice
 • Qemu, Xen
 • A mnohé iné

Outreachy

http://wiki.gnome.org/Outreachy

Ciele programu:

 • Umožniť prispievať ľuďom nedostatočne zastúpeným vo svete programovania
 • Doplnok GSoC
  • Intern nemusí byť študent
  • Projekt nemusí zahŕňať programovanie
  • Prebieha kontinuálne


Podmienky

 • Vek cez 18
 • Schopný pracovať
 • Jedenkrát a dosť

<Thank You!>

mprivozn@redhat.com